EGZAMINY ZAWODOWE 2024 LATO

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 2024 LATO

 1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.
 3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.
 6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.
 8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 1. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć ze sobą:
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • ołówek
 • gumka do wymazywania
 • temperówka
 • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2024, otrzymały szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU LATO 2021/2022

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH 

 (osób, które będą przystępowały do egzaminu zawodowego w 2022 r.):

1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.

3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.

6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.

8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

9. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć ze sobą:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • ołówek
 • gumka do wymazywania
 • temperówka
 • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2022, otrzymają szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.

EGZAMINY ZAWODOWE 2023 LATO HARMONOGRAM

Egzaminy zawodowe - czerwiec 2023

UWAGA !!!

Słuchacz, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, musi spełnić poniższe warunki:
-  otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
- przystąpić w wyznaczonym terminie do wszystkich części egzaminu zawodowego (tj. część pisemna oraz część praktyczna).

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji 2023 Lato

FORMUŁA 2019

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2023 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz, sala nr 2, sala nr 3
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 03.06.2023 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Godzina: 10:00 - sesja I, 12:00 - sesja II, 14:00 - sesja III
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
Egzaminy zawodowe - czerwiec 2022

UWAGA !!!

Słuchacz, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, musi spełnić poniższe warunki:
-  otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
- przystąpić w wyznaczonym terminie do wszystkich części egzaminu zawodowego (tj. część pisemna oraz część praktyczna).

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Lato 2022

FORMUŁA 2019

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 04.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Godzina: 10:00 - sesja I, 12:00 - sesja II
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

Kierunek: Technik administracji
Symbol cyfrowy: 334306
Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 04.06.2022 r. *
Godzina: 14:00 - sesja III
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

 FORMUŁA 2017

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 20.06.2022 r. *
Godzina: 13:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
  * Dokładne informacje dotyczące podziału na grupy i sale egzaminacyjne zostały wysłane na indywidualne e-maile nadane przez szkołę.
 

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Termin ogłoszenia i przekazania szkole wyników egzaminu zawodowego: 31.08.2022 r.

EGZAMINY ZAWODOWE 2023 LATO

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 2023 LATO

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH 

 (osób, które będą przystępowały do egzaminu zawodowego w 2023 r.):

1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.

3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.

6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.

8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

9. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • ołówek
 • gumka do wymazywania
 • temperówka
 • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2023, otrzymają szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.