Technik sterylizacji medycznej

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Technik sterylizacji medycznej
Kierunek: Technik sterylizacji medycznej, symbol cyfrowy 321104
Kwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 1 rok (2 semestry)

Technik sterylizacji medycznej - to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do szczegółowych zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należą:
- kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
- przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
- przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
- prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Program nauczania:
1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2. Zarys anatomii i patologii z elementami pierwszej pomocy
3. Język migowy
4. Język angielski zawodowy
5. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
6. Technologia sterylizacji z elementami informatyki
7. Wykonywanie dekontaminacji medycznej
8. Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
9. Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
10. Praktyka zawodowa
 

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik sterylizacji medycznej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
- centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
- pracownie endoskopowe,
- gabinety stomatologiczne,
- gabinety kosmetyczne,
- studia tatuażu