Asystent osoby niepełnosprawnej

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 
 

Tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej
Kierunek: Asystent osoby niepełnosprawnej, symbol cyfrowy 341201
Kwalifikacja: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 1 rok (2 semestry)

Program nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
3. Elementy anatomii i patologii człowieka
4. Język migowy
5. Opieka i pielęgnacja człowieka
6. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
7. Język obcy w pomocy społecznej
8. Umiejętności opiekuńcze
9. Terapia zajęciowa i aktywizacja
10. Pomoc i wsparcie osoby niepełnosprawnej
11. Praktyka zawodowa

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: asystent osoby niepełnosprawnej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
- warsztaty terapii zajęciowej
- domy pomocy społecznej
- środowiskowe domy samopomocy
- placówki opiekuńczo-wychowawcze
- ośrodki adaptacyjne
- instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnych
- szpital
- szkoły