Opiekun osoby starszej

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Opiekun osoby starszej
Kierunek: Opiekun osoby starszej, symbol cyfrowy 341202
Kwalifikacja: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)


Program nauczania:
1. Organizacja opieki nad osobą starszą
2. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
3. Metodyka pracy opiekuńczej
4. Język migowy
5. Język obcy w pomocy społecznej
6. Opieka i wsparcie osoby starszej
7. Aktywizacja społeczna
8. Praktyki zawodowe
 

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: opiekun osoby starszej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
Opiekun osoby starszej może być zatrudniony zarówno w kraju jak i za granicą w domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczo-leczniczych, domach dziennego pobytu, instytucjach pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiece domowej, klubach seniora, może też wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi.