Terapeuta zajęciowy

Rekrutacja nadal trwa! Wciąż możesz do nas dołączyć!

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy
Kierunek: Terapeuta zajęciowy, symbol cyfrowy 325907
Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Terapeuta zajęciowy jest osobą, która prowadzi różne  formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się ze swoimi pacjentami, motywować osoby niepełnosprawne oraz rozwiązywać trudne sytuacje życiowe. Jeśli chcesz pomagać potrzebującym kierunek ten jest właśnie dla Ciebie. 

Terapeuta zajęciowy to zawód deficytowy, na który występuje wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy, tak więc osoby poszukujące pracy w tym kierunku nie będą miały problemu z jej znalezieniem.

Program nauczania:
 
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy terapii zajęciowej
2. Podstawy prawne w terapii zajęciowej
3. Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
4. Komunikacja interpersonalna
5. Komunikacja alternatywna
6. Język migowy
7. Język niemiecki zawodowy
8. Metodyka terapii zajęciowej
9. Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
10. Metody i techniki terapii zajęciowej
11. Diagnozowanie w terapii zajęciowej
12. Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 
Praktyka zawodowa - semestr III i IV
 
 
Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- Świadectwo ukończenia szkoły policealnej (po przystąpieniu do wszystkich części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
- Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Dyplom zawodowy: Terapeuta zajęciowy (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass: Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.
Perspektywy zawodowe:
Terapeuta zajęciowy może znaleźć zatrudnienie w świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej,  zakładach opiekuńczo – leczniczych, szkołach specjalnych, oddziałach psychiatrycznych, poradniach psychologicznych, hospicjach oraz w oddziałach szpitalnych.