Technik Informatyk

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 
 
Tytuł zawodowy: technik informatyk
Kierunek: informatyka, symbol cyfrowy 351203
Kwalifikacje:     
INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
 
Kierunek bezpłatny
 
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
 
Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)
 
Technik informatyk to zawód innowacyjny i dający szansę na pracę w każdej dziedzinie gospodarki krajowej, a nawet w skali międzynarodowej. Pracę można znaleźć w produkcji i usługach, administracji czy w sektorze finansowym, ponieważ teraz każda firma jest skomputeryzowana. Informatycy nie boją się bezrobocia i spowolnienia gospodarczego. Polscy pracodawcy specjalizujący się w oprogramowaniu i sprzęcie od kilku lat nieustannie zatrudniają ich coraz więcej. Zatrudnienie w branży informatycznej rośnie również z powodu pojawiania się na polskim rynku przedsiębiorstw teleinformatycznych i informatycznych.
 
Podczas zajęć nauczysz się:
  • programowania,
  • projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego,
  • administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
  • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
  • obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.
Program nauczania:
1. Systemy operacyjne
2. Urządzenia techniki komputerowej
3. Sieci komputerowe
4. Witryny i aplikacje internetowe
5. Systemy baz danych
6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
7. Język angielski w branży informatycznej
8. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
11. Administracja bazami danych
12. Programowanie aplikacji internetowych
13. Praktyka zawodowa
 
Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik informatyk (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista. Technik informatyk to zawód uniwersalny, więc można go wykonywać wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja.