Praktyki zawodowe semestr LETNI 2023/2024
 
Warunkiem ukończenia szkoły policealnej jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.
 
 
Opiekun medyczny semestr II:
Wymiar praktyk: 3 tygodnie - 105 godzin
Termin realizacji praktyk: 01.02.2024 - 01.06.2024
 
  1. Praktyki można odbywać w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia m. in. w: szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach  opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach, hospicjach.
  2. Słuchacz może sam wskazać miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
  3. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy słuchacz ma obowiązek poinformować szkołę o miejscu jej odbywania. Jeśli praktyka zawodowa będzie realizowana w miejscu, z którym Szkoła nie ma zawartej umowy, należy dostarczyć dane tego podmiotu (pełną nazwę, adres, imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz termin praktyki na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.
  4. Na praktyki należy zabrać:
- program praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
- dziennik praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
- fartuch medyczny
- obuwie zmienne
- ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny (jeśli specyfika miejsca tego wymaga)
5. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
6. Dziennik praktyk należy wypełniać komputerowo.
7. Uzupełniony dziennik praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk, który podpisuje się na każdej stronie dziennika praktyk i wystawia opinię o przebiegu praktyki.
Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu przed zakończeniem danego semestru – do 01.06.2024 r.
Pliki do pobrania:
 
Technik masażysta semestr II:
Wymiar praktyk: 3 tygodnie - 105 godzin
Termin realizacji praktyk: 01.02.2024 - 01.06.2024
 
  1. Praktyki można odbywać w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia m. in. w: oddziały szpitalne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, siłownie lub prywatne gabinety masażu.
  2. Słuchacz może sam wskazać miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
  3. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy słuchacz ma obowiązek poinformować szkołę o miejscu jej odbywania. Jeśli praktyka zawodowa będzie realizowana w miejscu, z którym Szkoła nie ma zawartej umowy, należy dostarczyć dane tego podmiotu (pełną nazwę, adres, imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz termin praktyki na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.
  4. Na praktyki należy zabrać:
- program praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
- dziennik praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
- obuwie zmienne
- ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny (jeśli specyfika miejsca tego wymaga)
5. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
6. Dziennik praktyk należy wypełniać komputerowo.
7. Uzupełniony dziennik praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk, który podpisuje się na każdej stronie dziennika praktyk i wystawia opinię o przebiegu praktyki.
Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu przed zakończeniem danego semestru – do 01.06.2024 r.
Pliki do pobrania:
  
Terapeuta zajęciowy semestr IV:
Wymiar praktyk: 3 tygodnie - 105 godzin
Termin realizacji praktyk: 01.02.2024 - 01.06.2024
 
  1. Praktyki można odbywać w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia m. in. w: placówkach medycznych, placówkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjnych oraz pracowniach wyposażonych w odpowiednie narzędzia i pomoce terapeutyczne tzw. pracownie tematyczne.
  2. Słuchacz może sam wskazać miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
  3. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy słuchacz ma obowiązek poinformować szkołę o miejscu jej odbywania. Jeśli praktyka zawodowa będzie realizowana w miejscu, z którym Szkoła nie ma zawartej umowy, należy dostarczyć dane tego podmiotu (pełną nazwę, adres, imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz termin praktyki na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.
  4. Na praktyki należy zabrać:
- program praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
- dziennik praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
- ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny (jeśli specyfika miejsca tego wymaga)
5. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
6. Dziennik praktyk należy wypełniać komputerowo.
7. Uzupełniony dziennik praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk, który podpisuje się na każdej stronie dziennika praktyk i wystawia opinię o przebiegu praktyki.
Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu przed zakończeniem danego semestru – do 01.06.2024 r.
Pliki do pobrania: