Technik masażysta

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Technik masażysta
Kierunek: Technik masażysta, symbol cyfrowy 325402
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Technik masażysta wykonuje masaże zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Zapotrzebowanie na tego typu usługi, jak również liczba miejsc oferujących takie świadczenia na rynku ciągle rośnie.

Program nauczania:

1. Podstawy przedsiębiorczości
2.Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3.Język obcy w ochronie zdrowia
4.Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia  
5.Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
6.Język migowy
7.Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
8.Teoretyczne podstawy masażu
9.Anatomia z fizjologią   
10.Zarys fizjoterapii    
11.Zagadnienia kliniczne w masażu
12.Praktyka zawodowa   
 

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik masażysta (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:

Technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w szpitalu, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, hotelach i gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA lub prywatnych gabinetach masażu.