Technik masażysta

Rekrutacja nadal trwa! Wciąż możesz do nas dołączyć!

Tytuł zawodowy: Technik masażysta
Kierunek: Technik masażysta, symbol cyfrowy 325402
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Technik masażysta wykonuje masaże zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Zapotrzebowanie na tego typu usługi, jak również liczba miejsc oferujących takie świadczenia na rynku ciągle rośnie.

Program nauczania:

1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Anatomia i fizjologia
3. BHP i pierwsza pomoc
4. Język niemiecki zawodowy 
5. Komunikacja interpersonalna
6. Podstawy fizjoterapii
7. Teoria masażu
8. Wybrane zagadnienia kliniczne
9. Zdrowie publiczne
10. Pracownia fizjoterapii  
11. Pracownia masażu
12. Praktyka zawodowa  
 
*Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
 
 

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik masażysta (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:

Technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w szpitalu, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, hotelach i gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA lub prywatnych gabinetach masażu.