EGZAMINY ZAWODOWE 2023 LATO HARMONOGRAM

Egzaminy zawodowe - czerwiec 2023

UWAGA !!!

Słuchacz, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, musi spełnić poniższe warunki:
-  otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
- przystąpić w wyznaczonym terminie do wszystkich części egzaminu zawodowego (tj. część pisemna oraz część praktyczna).

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji 2023 Lato

FORMUŁA 2019

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2023 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz, sala nr 2, sala nr 3
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 03.06.2023 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Godzina: 10:00 - sesja I, 12:00 - sesja II, 14:00 - sesja III
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz