O nas

Szkoła Policealna stanowi alternatywę dla studiów wyższych, ponieważ daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu w krótkim czasie. Osobom nieco starszym pozwala na przekwalifikowanie się zgodnie z wymogami rynku lub uzupełnienie edukacji dla już pracujących w zawodzie. Tak więc, szkoła policealna to edukacja zawodowa skierowana do każdej grupy wiekowej. 

W ofercie dydaktycznej Naszej Szkoły znajdują się kierunki umożliwiające uzyskanie wykształcenia i tytułu zawodowego w różnych dziedzinach. Zaangażowana, dobrze przygotowana merytorycznie kadra, przyjazna atmosfera, proste zasady administracyjne, stały kontakt ze Słuchaczami - to wszystko wpływa na jakość edukacji oferowanej w szkole.

Absolwenci Naszej Szkoły uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim, który ułatwia identyfikację zawodu przez europejskiego pracodawcę. W związku z wysokim poziomem kształcenia w szkole absolwenci cieszą się uznaniem u polskich i zagranicznych pracodawców.

Nauczanie, to dla nas coś więcej, niż tylko przekazywanie wiedzy. Naszym głównym celem jest rozbudzenie w słuchaczach pasji do zdobywania wiedzy i nauki. 

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • kształcenie w naszym studium jest BEZPŁATNE
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
 • zapewniamy ciekawą ofertę edukacyjną
 • wydajemy nieodpłatnie zaświadczenia do ZUS,MOPS,KRUS,WKU
 • prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych
 • przy zapisie gwarantujemy minimum formalności
 • doradzamy przy wyborze zawodu
 • nauka rozpoczyna się w lutym i we wrześniu 
Co to oznacza, że posiadamy uprawnienia szkoły publicznej? 
 • realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • przeprowadzamy zewnętrzne egzaminy zawodowe
 • wydajemy nieodpłatnie legitymacje
 • wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS, KRUS
 • wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia. 
Bezpłatne dodatkowe zajęcia 

W ostatnim semestrze nauki organizujemy w naszym studium dodatkowe bezpłatne konsultacje, dzięki którym słuchacze mogą się jeszcze lepiej przygotować do egzaminu zawodowego.   

Praktyki zawodowe

Nie musisz się martwić o znalezienie praktyk, gdyż nasi słuchacze odbywają praktyki zawodowe w firmach i instytucjach, z którymi mamy podpisane umowy, dzięki czemu mogą lepiej poznać specyfikę zawodu, w którym się kształcą. 

Praktyki zawodowe dają praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu i owocują lepszym startem w poszukiwaniu pracy!