Opiekunka środowiskowa

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Opiekunka środowiskowa
Kierunek: Opiekunka środowiskowa, symbol cyfrowy 341204
Kwalifikacja: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Program nauczania:
1. Podstawy psychologii
2. Wybrane zagadnienia z socjologii
3. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
4. Organizacja opieki środowiskowej
5. Język migowy
6. Język obcy w pomocy społecznej
7. Opieka i pielęgnacja człowieka
8. Aktywizacja osoby podopiecznej
9. Trening umiejętności społecznych
10. Praktyka zawodowa

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: opiekunka środowiskowa (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.


Perspektywy zawodowe:
Opiekunka środowiskowa może być zatrudniona w ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, w środowiskowych domach samopomocy, w zakładach opiekuńczo-leczniczych.