Egzaminy zawodowe - czerwiec 2022

UWAGA !!!

Słuchacz, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, musi spełnić poniższe warunki:
-  otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
- przystąpić w wyznaczonym terminie do wszystkich części egzaminu zawodowego (tj. część pisemna oraz część praktyczna).

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Lato 2022

FORMUŁA 2019

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 04.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Godzina: 10:00 - sesja I, 12:00 - sesja II
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

Kierunek: Technik administracji
Symbol cyfrowy: 334306
Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 04.06.2022 r. *
Godzina: 14:00 - sesja III
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

 FORMUŁA 2017

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 20.06.2022 r. *
Godzina: 13:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
  * Dokładne informacje dotyczące podziału na grupy i sale egzaminacyjne zostały wysłane na indywidualne e-maile nadane przez szkołę.
 

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Termin ogłoszenia i przekazania szkole wyników egzaminu zawodowego: 31.08.2022 r.