Kadra szkoły

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych z różnych dziedzin nauki. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy, a przede wszystkim są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy.

KADRA PEDAGOGICZNA

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli

Opiekun medyczny:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 Anna Raszewska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

BHP w zawodzie opiekun medyczny

 Anna Raszewska

3

Anatomia i fizjopatologia

 mgr Barbara Szczepaniak-Spyra / mgr Dorota Górecka / mgr Karolina Kurcz

4

Opieka medyczna, pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną z elementami farmakologii

 mgr Bogusława Czubiniak / mgr Dorota Górecka

5

Zdrowie Publiczne

 mgr Bogusława Czubiniak / mgr Dorota Górecka

6

Elementy psychologii i socjologii

 mgr Justyna Proske 

7

Technologie informacyjne

 Michał Gnybek / Piotr Napierała

8

Język migowy

 mgr Agata Zawadzka

9

Język niemiecki zawodowy

 mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

10

Pracownia zabiegów medycznych, pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

 mgr Ewa Białas / Aneta Sznurowska / mgr Wioletta Radzik

11

Pracownia umiejętności zawodowych

 mgr Ewa Białas / Aneta Sznurowska / mgr Wioletta Radzik

12

Pracownia pierwszej pomocy

mgr Ewa Białas / Aneta Sznurowska / mgr Wioletta Radzik

 

Terapeuta zajęciowy:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 Anna Raszewska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Podstawy terapii zajęciowej

 mgr Urszula Lorenc

3

Podstawy prawne w terapii zajęciowej

 Anna Raszewska

4

Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

mgr Bogusława Czubiniak / mgr Barbara Szczepaniak-Spyra / mgr Karolina Kurcz

5

Komunikacja interpersonalna

 mgr Justyna Proske

6

Komunikacja alternatywna

 mgr Justyna Proske

7

Język migowy

 mgr Agata Zawadzka

8

Język niemiecki zawodowy

mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

9

Metodyka terapii zajęciowej

mgr Urszula Lorenc

10

Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

mgr Urszula Lorenc

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Metody i techniki terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

12

Diagnozowanie w terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

13

Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

 

Technik masażysta:

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Beata Przybysz

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Anatomia i fizjologia

 mgr Karolina Kurcz

3

BHP i pierwsza pomoc

 Anna Raszewska

4

Język niemiecki zawodowy

 mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

5

Komunikacja interpersonalna

 mgr Justyna Proske

6

Podstawy fizjoterapii

 mgr Karolina Kurcz

7

Teoria masażu

 mgr Karolina Kurcz

8

Wybrane zagadnienia kliniczne

 mgr Bogusława Czubiniak

9

Zdrowie publiczne

 mgr Bogusława Czubiniak

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

10

Pracownia fizjoterapii

mgr Natalia Jednorowicz

11

Pracownia masażu

mgr Natalia Jednorowicz

 

Technik administracji:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 Anna Raszewska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

 Anna Raszewska

3

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

 mgr Beata Przybysz

4

Organizacja pracy biurowej

 mgr Beata Przybysz

5

Podstawy prawa administracyjnego

 mec.  Andrzej Świder

6

Podstawy prawa cywilnego

 mec.  Andrzej Świder

7

Podstawy prawa pracy

 mec.  Andrzej Świder

8

Podstawy prawa finansowego

 mec.  Andrzej Świder

9

Język niemiecki zawodowy

mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

10

Pracownia pracy biurowej

  mgr Beata Przybysz

11

Postępowanie w administracji

 mec.  Andrzej Świder

  

Technik BHP:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Podstawy prawa pracy

 mgr Paulina Rękawek-Muchajer

3

Techniczne bezpieczeństwo pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

4

Ergonomia w procesie pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

5

Zagrożenia w środowisku pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

6

Język niemiecki zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

7

Ocena ryzyka zawodowego

 mgr Magdalena Gaca – Retkowska 

8

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 Anna Raszewska

9

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 Anna Raszewska