Kadra szkoły

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych z różnych dziedzin nauki. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy, a przede wszystkim są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy.

KADRA PEDAGOGICZNA

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli

Opiekun medyczny:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

BHP w zawodzie opiekun medyczny

Anna Raszewska

2

Anatomia i fizjopatologia

Dorota Górecka / Ewa Walczak

3

Opieka medyczna, pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną z elementami farmakologii

Dorota Górecka / Ewa Walczak

4

Zdrowie Publiczne

Dorota Górecka

5

Elementy psychologii i socjologii

Justyna Proske 

6

Technologie informacyjne

Michał Gnybek / Piotr Napierała

7

Język migowy

Agata Zawadzka

8

Język niemiecki zawodowy

Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Pracownia zabiegów medycznych, pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Ewa Białas / Aneta Sznurowska / Wioletta Radzik

10

Pracownia umiejętności zawodowych

Ewa Białas / Aneta Sznurowska / Wioletta Radzik

11

Pracownia pierwszej pomocy

Ewa Białas / Aneta Sznurowska / Wioletta Radzik

 

Terapeuta zajęciowy:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Podstawy terapii zajęciowej

Urszula Lorenc

2

Podstawy prawne w terapii zajęciowej

Anna Raszewska

3

Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

Michał Matkowski

4

Komunikacja interpersonalna

Justyna Proske

5

Komunikacja alternatywna

Justyna Proske

6

Język migowy

Agata Zawadzka

7

Język niemiecki zawodowy

Karolina Kaczmarek-Otczyk

8

Metodyka terapii zajęciowej

Urszula Lorenc

9

Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Urszula Lorenc

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

10

Metody i techniki terapii zajęciowej

Katarzyna Strylewicz

11

Diagnozowanie w terapii zajęciowej

Katarzyna Strylewicz

12

Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Katarzyna Strylewicz

 

Technik masażysta:

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Anatomia i fizjologia

Katarzyna Drzymała / Kamila Grzybowska

2

BHP i pierwsza pomoc

Anna Raszewska

3

Język niemiecki zawodowy

Karolina Kaczmarek-Otczyk

4

Komunikacja interpersonalna

Justyna Proske

5

Podstawy fizjoterapii

Kamila Grzybowska / Karol Gościło

6

Teoria masażu

Katarzyna Drzymała / Kamila Grzybowska

7

Wybrane zagadnienia kliniczne

Ewa Domagała

8

Zdrowie publiczne

Dorota Górecka

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Pracownia fizjoterapii

Kamila Grzybowska / Karol Gościło

10

Pracownia masażu

Katarzyna Drzymała / Kamila Grzybowska

 

Technik administracji:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

Anna Raszewska

2

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Karolina Gębska

3

Organizacja pracy biurowej

Magdalena Jankiewicz

4

Podstawy prawa administracyjnego

Andrzej Świder

5

Podstawy prawa cywilnego

Andrzej Świder

6

Podstawy prawa pracy

Andrzej Świder

7

Podstawy prawa finansowego

Andrzej Świder

8

Język niemiecki zawodowy

Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Pracownia pracy biurowej

Magdalena Jankiewicz

10

Postępowanie w administracji

Andrzej Świder