Technik BHP

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy, symbol cyfrowy 325509
Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 1,5 roku (3 semestry)


Program nauczania:

1. Podstawy prawa pracy
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy
3. Ergonomia w procesie pracy
4. Zagrożenia w środowisku pracy
5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
6. Ocena ryzyka zawodowego
7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
9. Praktyka zawodowa

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik bezpieczeństwa i higieny pracy  (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w każdej firmie, która prowadzi działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
Technik BHP może być zatrudniony na stanowisku inspektora w Państwowej Inspekcji Pracy,w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędach Dozoru Technicznego, służbach BHP, firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.
Technik BHP, który otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą samodzielnie świadcząc usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usługi doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.