WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU LATO 2021/2022

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH 

 (osób, które będą przystępowały do egzaminu zawodowego w 2022 r.):

1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.

3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.

6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.

8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:

  • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
  • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

9. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć ze sobą:

  • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
  • ołówek
  • gumka do wymazywania
  • temperówka
  • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2022, otrzymają szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.