Opiekunka dziecięca

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Opiekunka dziecięca
Kierunek: Opiekunka dziecięca, symbol cyfrowy 325905
Kwalifikacja: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

Program nauczania:
1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
4. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
5. Język migowy
6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
7. Pielęgnacja i wychowanie dziecka
8. Opieka nad dzieckiem
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
10. Praktyka zawodowa
 
Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: opiekunka dziecięca (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.
 
Perspektywy zawodowe:
Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskach domowych dzieci.