Opiekun w domu pomocy społecznej

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej
Kierunek: Opiekun w domu pomocy społecznej, symbol cyfrowy 341203
Kwalifikacja: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Program nauczania:
1. Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
2. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
3. Teoretyczne podstawy opieki
4. Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
5. Język obcy w pomocy społecznej
6. Usługi opiekuńcze
7. Aktywizacja osoby podopiecznej
8. Trening umiejętności społecznych
9. Usługi wspierające
10. Praktyka zawodowa

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.


Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymuja:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: opiekun w domu pomocy społecznej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.
 

Perspektywy zawodowe:
- dom małego dziecka
- hospicjum dla dzieci i dorosłych
- dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
- warsztaty terapii zajęciowej
- ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
- środowiskowy dom samopomocy
- oddział rehabilitacji w szpitalu
- szkoły