EGZAMINY ZAWODOWE 2023 LATO HARMONOGRAM

Egzaminy zawodowe - czerwiec 2023

UWAGA !!!

Słuchacz, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, musi spełnić poniższe warunki:
-  otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
- przystąpić w wyznaczonym terminie do wszystkich części egzaminu zawodowego (tj. część pisemna oraz część praktyczna).

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji 2023 Lato

FORMUŁA 2019

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2023 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz, sala nr 2, sala nr 3
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 03.06.2023 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Godzina: 10:00 - sesja I, 12:00 - sesja II, 14:00 - sesja III
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU LATO 2021/2022

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH 

 (osób, które będą przystępowały do egzaminu zawodowego w 2022 r.):

1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.

3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.

6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.

8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

9. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć ze sobą:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • ołówek
 • gumka do wymazywania
 • temperówka
 • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2022, otrzymają szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.

EGZAMINY ZAWODOWE 2023 LATO

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 2023 LATO

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH 

 (osób, które będą przystępowały do egzaminu zawodowego w 2023 r.):

1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.

3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.

6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.

8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

9. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • ołówek
 • gumka do wymazywania
 • temperówka
 • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2023, otrzymają szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.

Egzaminy zawodowe - czerwiec 2022

UWAGA !!!

Słuchacz, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, musi spełnić poniższe warunki:
-  otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
- przystąpić w wyznaczonym terminie do wszystkich części egzaminu zawodowego (tj. część pisemna oraz część praktyczna).

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Lato 2022

FORMUŁA 2019

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 04.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Godzina: 10:00 - sesja I, 12:00 - sesja II
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

Kierunek: Technik administracji
Symbol cyfrowy: 334306
Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 
Część praktyczna:
Data: 01.06.2022 r. *
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Godzina: 9:00
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 04.06.2022 r. *
Godzina: 14:00 - sesja III
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

 FORMUŁA 2017

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 20.06.2022 r. *
Godzina: 13:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz
  * Dokładne informacje dotyczące podziału na grupy i sale egzaminacyjne zostały wysłane na indywidualne e-maile nadane przez szkołę.
 

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Termin ogłoszenia i przekazania szkole wyników egzaminu zawodowego: 31.08.2022 r.