Dodatkowy termin egzaminów semestralnych

Słuchacze, którzy nie podeszli do egzaminów semestralnych lub nie oddali prac zaliczeniowych w terminie, powinni, jak najszybciej, złożyć wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku do pobrania tutaj