Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Dotyczy kierunków: Opiekun medyczny semestr I, Terapeuta zajęciowy semestr III, Technik administracji semestr III w Międzyrzeczu.
 
Informujemy, że zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, należy do dnia 07.02.2021 r. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.
Prosimy o jak najszybsze podpisanie w/w deklaracji znajdujących się w sekretariacie szkoły przy ul. Ogrodowej 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
Osoby, które nie podpiszą deklaracji w powyższym terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w czerwcu 2021 r.