Plan zajęć - kwiecień 2021
Uwaga! Opiekun medyczny semestr II
W związku z ograniczeniami  wprowadzonymi przez MEN
zajęcia praktyczne z 17-18.04.2021 r. zostały odwołane.
Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w późniejszym terminie, o czym wkrótce poinformujemy. 
 
Dnia 24-25.04.2021 r. zajęcia odbędą się bez zmian !!!
 
 
 
 
 
 

Plan zajęć 27-28.03.2021
* zajęcia z dnia 27-28.03.2021 r. zostały odwołane z powodu izolacji domowej p. Ewy Białas. 
Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w późniejszym terminie, o czym wkrótce poinformujemy. 
 

Plan zajęć 06-07.03.2021 r. oraz 13-14.03.2021 r.

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali konferencyjnej nr 17 (I piętro) w budynku administracyjnym Szpitala w Obrzycach. Jest to budynek na wprost bramy wjazdowej na teren szpitala (wejście z tyłu budynku).
Dokładny adres: Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.
 

Plan zajęć 20-21.02.2021 r. - semestr letni

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali konferencyjnej nr 17 (I piętro) w budynku administracyjnym Szpitala w Obrzycach. Jest to budynek na wprost bramy wjazdowej na teren szpitala (wejście z tyłu budynku).
Dokładny adres: Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.
 

Egzaminy zawodowe - czerwiec 2021

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

FORMUŁA 2019

Kierunek: Opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102
Kwalifikacja: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 - 12 czerwca 2021 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 12 - 21 czerwca 2021 r.*
Czas trwania egzaminu: 120 min.
Miejsce egzaminu: Szczecin

 Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 -12 czerwca 2021 r.*
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Godzina: 9:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz


Kierunek: Technik administracji
Symbol cyfrowy: 334306
Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 -12 czerwca 2021 r.* 
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Godzina: 9:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 

 FORMUŁA 2017

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Godzina: 13:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 

 * Dokładne daty oraz godziny egzaminów zawodowych zostaną podane najpóźniej do 7.05.2021 r.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Dodatkowy termin egzaminów semestralnych

Słuchacze, którzy nie podeszli do egzaminów semestralnych lub nie oddali prac zaliczeniowych w terminie, powinni, jak najszybciej, złożyć wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

 

13.02.2021 - Egzamin semestralny

Dnia 13.02.2021 (sobota) odbędzie się egzamin pisemny (przeniesiony z dnia 24.01.2021).
Więcej informacji znajduje się na platformie Classroom. 
Plan zajęć 06-07.02.2021 r.

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali konferencyjnej nr 17 (I piętro) w budynku administracyjnym Szpitala w Obrzycach. Jest to budynek na wprost bramy wjazdowej na teren szpitala (wejście z tyłu budynku).
Dokładny adres: Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.
Praktyki zawodowe

Warunkiem ukończenia szkoły w szkołach policealnych jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe dla kierunku Opiekun medyczny semestr II oraz Terapeuta zajęciowy semestr IV  informacje:
Czytaj więcej
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
Dotyczy kierunków: Opiekun medyczny semestr I, Terapeuta zajęciowy semestr III, Technik administracji semestr III w Międzyrzeczu.
 
Informujemy, że zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, należy do dnia 07.02.2021 r. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.
Prosimy o jak najszybsze podpisanie w/w deklaracji znajdujących się w sekretariacie szkoły przy ul. Ogrodowej 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
Osoby, które nie podpiszą deklaracji w powyższym terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w czerwcu 2021 r.