Odbiór dokumentów - Opiekun medyczny
 
Informacja dla Absolwentów kierunku Opiekun medyczny,
 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 28.10.2020 r. 
 
Plan zajęć 24-25.10.2020

 

*szczegóły dotyczące zajęć zdalnych zostaną wysłane na e-maile grupowe
(osoby, które nie mają jeszcze dostępu do e-maila grupowego proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły)
Ważne!
Od 17.10.2020 (sobota) powiat międzyrzecki znajduje się w czerwonej strefie.
W szkołach ponadpodstawowych i wyższych od poniedziałku 19.10.2020 obowiązuje nauczanie zdalne.
 
W związku z tym najbliższy zjazd 24-25.10.2020 odbędzie się już w formie zdalnej.
Szczegóły dotyczące zajęć zdalnych będą zamieszczone w Strefie słuchacza, a także zostaną wysłane na e-maile grupowe.
Plan zajęć 10-11.10.2020
UWAGA! Zmiana w planie dla kierunku Terapeuta zajęciowy semestr I i semestr III
 
Przypominamy:
zajęcia będą się odbywać w Ośrodku Kształcenia Zawodowego (ZDZ), ul. Staszica 20, 66-300 Międzyrzecz
 
 
  • Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura ciała.
  • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, konieczność zasłaniania chusteczką ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania twarzy. 
  • Każdy słuchacz na ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali.

*podział na grupy jest dostępny na e-mailu grupowym
Odbiór świadectw i dyplomów

Świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 07.09.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że pierwsze zajęcia w Policealnym Studium Academica odbędą się w ostatni weekend września tj. 26-27.09.2020 r. 

Harmonogram zjazdów podamy w najbliższym czasie.

Egzaminy zawodowe - sierpień 2020
Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji sierpień - wrzesień 2020 r.
 
Kierunek: Opiekun medyczny - symbol cyfrowy 532102
Kwalifikacja: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 
Etap pisemny – 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) godz. 10 i 12 **
czas trwania egzaminu 60 min.
Miejsce egzaminu – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, budynek A, sala komputerowa A16 (I piętro)
 
Etap praktyczny – 24, 26 sierpnia 2020 r.**
czas trwania egzaminu 120 min.
Miejsce egzaminu –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, ul. Broniewskiego 15, 71-460 Szczecin, sala 105 
Czytaj więcej