Plan zajęć 07-08.05.2022 r.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice

Zajęcia praktyczne dla kierunku Opiekun medyczny odbywać się będą w Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, w sali nr 146. Na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny (biały fartuch lub biała koszulka, obuwie na zmianę)

 

Plan zajęć 23-24.04.2022 r.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice

Zajęcia praktyczne dla kierunku Opiekun medyczny odbywać się będą w Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, w sali nr 146. Na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny (biały fartuch lub biała koszulka, obuwie na zmianę)

Plan zajęć 02-03.04.2022
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice

Plan zajęć 26 - 27.03.2022 r.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej.

Plan zajęć 12-13.03.2022 r.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej.

 
Plan zajęć 05 - 06.03.2022 r.

UWAGA Słuchacze !!!

Wracamy do nauczania stacjonarnego w szkole.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej.

* Słuchacze, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej posiadają ocenę z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
– są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach.
Plan zajęć 05 - 06.02.2022 r.
Słuchacze kierunku Opiekun medyczny i Terapeuta zajęciowy w Słubicach!!!
 
Informujemy, że zjazd 05-06.02.2022 r. jest wolny od zajęć.
Przypominamy, że w tych dniach odbędą się egzaminy/zaliczenia dodatkowe.
 

Pierwszy zjazd w nowym semestrze tj. 19-20.02.2022 r. odbędzie się zdalnie przez platformę Classroom.