Zaświadczenia

 Nasza szkoła na prośbę Słuchacza wydaje bezpłatne zaświadczenia  do ZUS,KRUS,MOPS i innych instytucji. Osoby uczące się w Policealnym Studium Academica mogą w sekretariacie szkoły uzyskać zaświadczenie potwierdzające aktualny status słuchacza.

Na podstawie wydanego zaświadczenia nasi Słuchacze mogą ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak KRUS, ZUS lub innych przyznających różnego rodzaju zasiłki.