EGZAMINY ZAWODOWE 2024 LATO

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 2024 LATO

 1. Na teren szkoły, gdzie będzie odbywał się egzamin zawodowy mogą przyjść wyłącznie zdający (bez osób towarzyszących).
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, saszetek, telefonów komórkowych, maskotek itp. Szkoła nie przechowuje prywatnych rzeczy zdających.
 3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 5. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.
 6. W przypadku egzaminu zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdęciem.
 8. Zdający w części pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, powinien mieć:
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • może mieć kalkulator prosty

(kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 1. Zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego powinien mieć ze sobą:
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
 • ołówek
 • gumka do wymazywania
 • temperówka
 • linijka

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszystkie osoby zdające egzamin zawodowy w sesji LATO 2024, otrzymały szczegółowe informacje na indywidualne adresy e-mailowe nadane przez Szkołę.