Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej* (matura nie jest wymagana)
  • 2 fotografie (format legitymacyjny) podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane w sekretariacie)
  • dowód osobisty (kserokopia na miejscu)

 * może być duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie

Trwają również zapisy na semestry programowo wyższe.
W każdym momencie możesz zapisać się na kolejny semestr, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań.
Przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły.

ZAPRASZAMY!