Kadra szkoły

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych z różnych dziedzin nauki. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy, a przede wszystkim są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy.

KADRA PEDAGOGICZNA

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli

 

 

Opiekun medyczny 

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Anatomia i fizjopatologia

 mgr Barbara Szczepaniak-Spyra / mgr Dorota Górecka

3

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 mgr Bogusława Czubiniak / mgr Dorota Górecka

4

Zdrowie Publiczne

 mgr Bogusława Czubiniak / mgr Dorota Górecka

5

Elementy psychologii i socjologii

 mgr Justyna Proske / mgr Magdalena Hamrol

6

Technologie informacyjne

 mgr Ryszard Adamski

7

Język migowy

 mgr Agata Zawadzka

8

Język niemiecki zawodowy

 mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

 mgr Ewa Białas / mgr Wioletta Radzik

10

Pracownia pierwszej pomocy

 mgr Ewa Białas / mgr Wioletta Radzik

11

Pracownia umiejętności zawodowych

mgr Ewa Białas / mgr Wioletta Radzik

 

Terapeuta zajęciowy

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Podstawy terapii zajęciowej

 mgr Urszula Lorenc

3

Podstawy prawne w terapii zajęciowej

 mgr Karolina Gębska

4

Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

 mgr Bogusława Czubiniak / mgr Barbara Szczepaniak-Spyra

5

Komunikacja interpersonalna

 mgr Justyna Proske

6

Komunikacja alternatywna

 mgr Justyna Proske

7

Język migowy

 mgr Agata Zawadzka

8

Język niemiecki zawodowy

mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

9

Metodyka terapii zajęciowej

mgr Urszula Lorenc

10

Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

mgr Urszula Lorenc

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Metody i techniki terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

12

Diagnozowanie w terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

13

Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

 

Technik administracji

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

 Anna Raszewska

3

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr Karolina Gębska

4

Organizacja pracy biurowej

 mgr Karolina Gębska

5

Podstawy prawa administracyjnego

 mec.  Andrzej Świder

6

Podstawy prawa cywilnego

 mec.  Andrzej Świder

7

Podstawy prawa pracy

 mec.  Andrzej Świder

8

Podstawy prawa finansowego

 mec.  Andrzej Świder

9

Język niemiecki zawodowy

mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

10

Pracownia pracy biurowej

 mgr Ryszard Adamski

11

Postępowanie w administracji

 mec.  Andrzej Świder

  

Technik BHP

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Podstawy prawa pracy

 mgr Paulina Rękawek-Muchajer

3

Techniczne bezpieczeństwo pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

4

Ergonomia w procesie pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

5

Zagrożenia w środowisku pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

6

Język niemiecki zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

7

Ocena ryzyka zawodowego

 mgr Magdalena Gaca – Retkowska 

8

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 Anna Raszewska

9

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 Anna Raszewska