Kadra szkoły

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych z różnych dziedzin nauki. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy, a przede wszystkim są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy.

KADRA PEDAGOGICZNA

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli

 

Opiekun medyczny 

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Anatomia i fizjopatologia

 mgr Bogusława Czubiniak

3

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 mgr Bogusława Czubiniak

4

Zdrowie Publiczne

 mgr Bogusława Czubiniak

5

Elementy psychologii i socjologii

 mgr Justyna Proske

6

Technologie informacyjne

 mgr Ryszard Adamski

7

Język migowy

 mgr Zuzanna Cygan

8

Język niemiecki zawodowy

 mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

 mgr Ewa Białas

10

Pracownia pierwszej pomocy

 mgr Ewa Białas

11

Pracownia umiejętności zawodowych

mgr Ewa Białas

 

Terapeuta zajęciowy

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 mgr Karolina Gębska

3

Język niemiecki zawodowy

 mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

4

Podstawy psychologii i pedagogiki

  mgr Justyna Proske

5

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 mgr Bogusława Czubiniak

6

Język migowy

 mgr Zuzanna Cygan

7

Podstawy terapii zajęciowej

 mgr Urszula Lorenc

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

8

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

9

Prowadzenie terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

10

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 mgr Ryszard Adamski

 

Technik administracji

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

 Anna Raszewska

3

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr Karolina Gębska

4

Organizacja pracy biurowej

 mgr Karolina Gębska

5

Podstawy prawa administracyjnego

 mec.  Andrzej Świder

6

Podstawy prawa cywilnego

 mec.  Andrzej Świder

7

Podstawy prawa pracy

 mec.  Andrzej Świder

8

Podstawy prawa finansowego

 mec.  Andrzej Świder

9

Język niemiecki zawodowy

mgr Karolina Kaczmarek-Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

10

Pracownia pracy biurowej

 mgr Ryszard Adamski

11

Postępowanie w administracji

 mec.  Andrzej Świder

  

Technik BHP

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

2

Podstawy prawa pracy

 mgr Paulina Rękawek-Muchajer

3

Techniczne bezpieczeństwo pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

4

Ergonomia w procesie pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

5

Zagrożenia w środowisku pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

6

Język niemiecki zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

7

Ocena ryzyka zawodowego

 mgr Magdalena Gaca – Retkowska 

8

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 Anna Raszewska

9

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 Anna Raszewska