Egzaminy zawodowe - czerwiec 2021

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

FORMUŁA 2019

Kierunek: Opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102
Kwalifikacja: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 - 12 czerwca 2021 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 12 - 21 czerwca 2021 r.*
Czas trwania egzaminu: 120 min.
Miejsce egzaminu: Szczecin

 Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 -12 czerwca 2021 r.*
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Godzina: 9:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz


Kierunek: Technik administracji
Symbol cyfrowy: 334306
Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 -12 czerwca 2021 r.* 
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Godzina: 9:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 

 FORMUŁA 2017

Kierunek: Terapeuta zajęciowy
Symbol cyfrowy: 325907
Kwalifikacja: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 
Część praktyczna:
Data: 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Godzina: 13:00
Czas trwania egzaminu: 180 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 

 * Dokładne daty oraz godziny egzaminów zawodowych zostaną podane najpóźniej do 7.05.2021 r.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.