Plan zajęć 23-24.01.2021, 30-31.01.2021

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali konferencyjnej nr 17 (I piętro) w budynku administracyjnym Szpitala w Obrzycach.
Jest to budynek na wprost bramy wjazdowej na teren szpitala (wejście z tyłu budynku).
Dokładny adres: Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.
Podział na grupy został wysłany na indywidualne e-maile nadane przez szkołę.
Przypominamy, że na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny tj. biały fartuch medyczny oraz białe obuwie zmienne.

 

* Egzamin pisemny z dnia 24.01.2021 r. (tj. niedziela) z przedmiotu Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka został odwołany, z powodu choroby p. Bogusławy Czubiniak.
Egzamin odbędzie się w późniejszym terminie, o czym poinformujemy w najbliższym czasie.