Informacja - zajęcia praktyczne

 
 
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych w pracowni zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, słuchacze kierunku Opiekun medyczny, mają obowiązek zaopatrzyć się w:
 
- biały fartuch medyczny
- białe obuwie zmienne