Plan zajęć 06-07.03.2021 r. oraz 13-14.03.2021 r.

* Dnia 13.03.2021 r. obecność na zajęciach jest obowiązkowa !!!