Egzaminy zawodowe - czerwiec 2021

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

Kierunek: Opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102
Kwalifikacja: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 - 12 czerwca 2021 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 12 - 21 czerwca 2021 r.*
Czas trwania egzaminu: 120 min.
Miejsce egzaminu: Szczecin
 

 * Dokładne daty oraz godziny egzaminów zawodowych zostaną podane najpóźniej do 7.05.2021 r.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.