Plan zajęć 6-7.02.2021

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali nr 17 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach,
Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice.
Przypominamy, że na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny tj. biały fartuch medyczny oraz białe obuwie zmienne.