Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Dotyczy kierunku: Opiekun medyczny w Słubicach.
 
Informujemy, że zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, należy do dnia 07.02.2021 r. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.
 
Istnieje możliwość podpisania deklaracji na zajęciach praktycznych dnia 23-24.01.2021 r. prowadzonych przez panią Wiolettę Radzik. W przypadku nie podpisania deklaracji na zajęciach, należy osobiście złożyć ją w sekretariacie szkoły przy ul. Ogrodowej 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
Osoby, które nie podpiszą deklaracji do dnia 07.02.2021 r., nie będą mogły przystąpić do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w czerwcu 2021 r.