Plan zajęć 09-10.01.2021

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali nr 17 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach,
Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice.
Podział na grupy został wysłany na indywidualne e-maile nadane przez szkołę.
Przypominamy, że na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny tj. biały fartuch medyczny oraz białe obuwie zmienne.