Zajęcia praktyczne w pracowni

Informujemy, że dniach 09-10.01.2021 r. odbędą się zajęcia praktyczne z Panią mgr Dorotą Górecką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice.

Zajęcia praktyczne obejmują:

  • Pracownię zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
  • Pracownię pierwszej pomocy
  • Pracownię umiejętności zawodowych

Przypominamy, że na zajęcia praktyczne należy zaopatrzyć się w biały fartuch medyczny oraz białe obuwie zmienne.