Egzaminy zawodowe - czerwiec 2021
 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

Kierunek: Opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102
Kwalifikacja: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 
Część pisemna (wersja komputerowa):
Data: 8 - 12 czerwca 2021 r. *
Czas trwania egzaminu: 60 min.
Miejsce egzaminu: Międzyrzecz
 
Część praktyczna:
Data: 12 - 21 czerwca 2021 r.*
Czas trwania egzaminu: 120 min.
Miejsce egzaminu: Szczecin
 

 * Dokładne daty oraz godziny egzaminów zawodowych zostaną podane najpóźniej do 7.05.2021 r.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Dodatkowy termin egzaminów semestralnych

Słuchacze, którzy nie podeszli do egzaminów semestralnych lub nie oddali prac zaliczeniowych w terminie, powinni, jak najszybciej, złożyć wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

 

Plan zajęć 6-7.02.2021

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali nr 17 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach,
Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice.
Przypominamy, że na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny tj. biały fartuch medyczny oraz białe obuwie zmienne.
Praktyki zawodowe

Warunkiem ukończenia szkoły w szkołach policealnych jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe dla kierunku Opiekun medyczny semestr II informacje:
 
Wymiar praktyk: 4 tygodnie - 140 godzin
Termin realizacji praktyk: 01.03.2021 - 11.06.2021
Czytaj więcej
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
Dotyczy kierunku: Opiekun medyczny w Słubicach.
 
Informujemy, że zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, należy do dnia 07.02.2021 r. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.
 
Istnieje możliwość podpisania deklaracji na zajęciach praktycznych dnia 23-24.01.2021 r. prowadzonych przez panią Wiolettę Radzik. W przypadku nie podpisania deklaracji na zajęciach, należy osobiście złożyć ją w sekretariacie szkoły przy ul. Ogrodowej 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
Osoby, które nie podpiszą deklaracji do dnia 07.02.2021 r., nie będą mogły przystąpić do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w czerwcu 2021 r.
Plan zajęć 23-24.01.2021

*zajęcia praktyczne będą odbywały się w sali nr 17 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach,
Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice.
Podział na grupy został wysłany na indywidualne e-maile nadane przez szkołę.
Przypominamy, że na zajęciach praktycznych obowiązuje strój medyczny tj. biały fartuch medyczny oraz białe obuwie zmienne.