Ważne!
Od dnia 19.10.2020 r. w strefie żółtej, w której znajdują się Słubice, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe, które polega na tym, że uczniowie część zajęć odbywają w szkole z nauczycielem, a częściowo pracują w domu, opierając się na materiałach elektronicznych zapewnionych przez nauczycieli.
 
Materiały potrzebne do realizacji zajęć będą przesyłane przez nauczycieli na e-maila grupowego.
(osoby, które nie mają jeszcze dostępu do e-maila grupowego proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły)
 
O szczegółach dotyczących zajęć będziemy informować na bieżąco.
Plan zajęć 17-18.10.2020
Przypominamy:
Zajęcia będą się odbywać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w SłubicachAleja Niepodległości 23, 69-100 Słubice
   
  • Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura ciała
  • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, konieczność zasłaniania chusteczką ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania twarzy. 
  • Każdy słuchacz na ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali.

Plan zajęć 3-4.10.2020
 
Zajęcia będą się odbywać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w SłubicachAleja Niepodległości 23, 69-100 Słubice
  
Obecność na pierwszych zajęciach jest obowiązkowa! 
 
  • Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura ciała
  • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, konieczność zasłaniania chusteczką ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania twarzy. 
  • Każdy słuchacz na ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali.