Nowe miejsce odbywania się zajęć

Informacja dla Słuchaczy w Międzyrzeczu.
 
Zajęcia będą odbywały się w NOWYM MIEJSCU tj.:
w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz (budynek A).