Odbiór dokumentów - Opiekun medyczny

Informacja dla Absolwentów kierunku Opiekun medyczny,
 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 28.10.2020 r.