Plan zajęć

Plan zajęć na 4-5.07.2020 r. dla kierunku Opiekun medyczny sem. II jest dostępny tutaj.