Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że zajęcia dydaktyczne zostały odwołane do 10 kwietnia 2020 r.

W tym czasie obowiązuje nauka na odległość. Materiały z zajęć będą na bieżąco przesyłane przez wykładowców na e-maile grupowe.