Odbiór dokumentów - Opiekun medyczny
Informacja dla Absolwentów kierunku Opiekun medyczny,
 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 28.10.2020 r. 
Ważne!

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa.
W związku z tym nastąpiła zmiana organizacji zajęć w szkole.

Więcej informacji znajduje się w Strefie słuchacza.