Plan zajęć 07-08.05.2022 r.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

Zajęcia praktyczne dla kierunku Opiekun medyczny klasa 1A (grupa I i grupa II) i 1B (grupa I i grupa II) odbywać się będą na terenie Szpitala w Obrzycach - ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz (budynek administracyjny na wprost bramy wjazdowej, wejście od drugiej strony budynku) - I piętro, sala konferencyjna nr 17

Plan zajęć 23-24.04.2022 r.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

Miejsce odbywania zajęć praktycznych dla kierunku Opiekun medyczny klasa 1A (grupa I i grupa II) i 1B (grupa I i grupa II):

teren Szpitala w Obrzycach - ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
(budynek administracyjny na wprost bramy wjazdowej, wejście od drugiej strony budynku) - I piętro, sala konferencyjna nr 17

Plan zajęć 09-10.04.2022 r. - semestr letni

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

 
 
* Miejsce odbywania zajęć praktycznych dla kierunku Opiekun medyczny klasa 1A (grupa I i grupa II) i 1B (grupa I i grupa II):
teren Szpitala w Obrzycach - ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
(budynek administracyjny na wprost bramy wjazdowej, wejście od drugiej strony budynku) - I piętro, sala konferencyjna nr 17
 
 
 
Plan zajęć 26 - 27.03.2022 r.
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej.

* Miejsce odbywania zajęć praktycznych dla kierunku Opiekun medyczny klasa 1A (grupa I i grupa II):
teren Szpitala w Obrzycach - ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
(budynek administracyjny na wprost bramy wjazdowej, wejście od drugiej strony budynku) - I piętro, sala konferencyjna nr 17
 

Plan zajęć 19 - 20.03.2022 r.
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej.

Plan zajęć 05 - 06.03.2022 r.

UWAGA Słuchacze !!!

Wracamy do nauczania stacjonarnego w szkole.
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej.

* Słuchacze, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej posiadają ocenę z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
– są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
Dotyczy kierunku: Terapeuta zajęciowy semestr III
Informujemy, że zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, należy najpóźniej do dnia 07.02.2022 r. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.
Deklaracje znajdują się w sekretariacie szkoły przy ul. Ogrodowej 5, 66-300 Międzyrzecz. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Osoby, które nie podpiszą deklaracji we wskazanym terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w czerwcu 2022 r.