Cudzoziemcy

 Jesteś cudzoziemcem i posiadasz świadectwo szkoły średniej uzyskane za granicą?
Możesz kształcić się bezpłatnie w naszej szkole!
Zapraszamy!!!
Wystarczy, że:
- na miejscu wypełnisz podanie o przyjęcie do szkoły
- dostarczysz do naszej szkoły:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (np. ATESTAT - 11 klas)
- oryginał tłumaczenia świadectwa sporządzony przez tłumacza przysięgłego
- kartę pobytu lub dokument podróży (np. paszport, wizę) – oryginał do wglądu
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku (szkoła wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy)
- 2 aktualne kolorowe fotografie nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm
Jeśli masz pytania przyjdź lub zadzwoń - KONTAKT 
 
Ви іноземець?
Маєте атестат про середню освіту отриманий у вашій країні?
В нашій школі можна отримати спеціальність і навчатися безкоштовно!
Запрошуємо!!!
Для вступу необхідно:
 - Заповнити заяву на вступ до школи на місці.
 - Атестат про середню освіту (11 кл.)
 - Оригінальний переклад свідоцтва (зроблений присяжним перекладачем)
 - Картка побуту, або проїзний документ (пр. паспорт з Візою) оригінал для перевірки
 - Медичну довідку про відсутність протипоказань для навчання за Фахом  (школа видає направлення до лікаря з медицини праці)
 - 2 актуальні  кольорові фотографії розміром 45 × 35 мм
 
Якщо у Вас виникли запитання приходьте, або телефонуйте нам KONTAKT