EGZAMINY ZAWODOWE 2024 LATO

Uwaga! 

Na skrzynki e-mailowe nadane przez Szkołę zostały rozesłane wytyczne dotyczące Egzaminu zawodowego LATO 2024.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią i stosowanie ich podczas egzaminu. Prosimy również zwrócić szczególną uwagę na miejsca egzaminu!

Egzamin praktyczny dla Terapeuty zajęciowego oraz Technika administracji odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Sportowa 1 w Międzyrzeczu.

Egzamin praktyczny dla Technika masażysty odbędzie się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Wł. Broniewskiego 9 w Szczecinie.

Egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w nowym miejscy, tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu ul. Marcinkowskiego 26 (tzw. Budowlanka).

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut przed wyznaczoną godziną oraz mieć ze sobą obowiązkowo dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdjęciem!!!

Przypominamy, że na egzamin praktyczny zdający powinien mieć ubiór i obuwie zgodne ze standardami wykonywania zawodu medycznego.