Kadra szkoły

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych z różnych dziedzin nauki. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy, a przede wszystkim są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy.

KADRA PEDAGOGICZNA

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli

 

Opiekun medyczny

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 mgr Bogusława Czubiniak

2

Zdrowie publiczne

 mgr Bogusława Czubiniak

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 mgr Bogusława Czubiniak

4

Zarys psychologii i socjologii

 mgr Justyna Proske

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 mgr Karolina Gębska

6

Język migowy

 mgr Zuzanna Cygan

7

Język niemiecki zawodowy w ochronie zdrowia

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 mgr Ryszard Adamski

2

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 mgr Renata Jęziórska

3

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 mgr Renata Jęziórska

 

 

Technik administracji

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Język niemiecki w administracji

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

2

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 mgr Karolina Gębska

3

Podstawy prawa cywilnego

 mgr Paweł Wieczorek

4

Podstawy prawa pracy

 mgr Paweł Wieczorek

5

Podstawy prawa administracyjnego

 mgr Paulina Rękawek-Muchajer

6

Podstawy finansów publicznych

 mec.  Andrzej Świder

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Wykonywanie prac biurowych

 mgr Ryszard Adamski

2

Postępowanie w administracji

 mec.  Andrzej Świder

 

 

Technik BHP

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Podstawy prawa pracy

 mgr Paulina Rękawek-Muchajer

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

3

Ergonomia w procesie pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

4

Zagrożenia w środowisku pracy

 mgr Stanisław Roszkowiak

5

Język niemiecki zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ocena ryzyka zawodowego

 mgr Magdalena Gaca – Retkowska 

2

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 Anna Raszewska

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 Anna Raszewska

   

Terapeuta zajęciowy

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Imię i nazwisko wykładowcy

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Karolina Gębska

Przedmioty w kształceniu zawodowym  teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 mgr Karolina Gębska

2

Język niemiecki zawodowy

 mgr Karolina Kaczmarek - Otczyk

3

Podstawy psychologii i pedagogiki

  mgr Justyna Proske

4

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 mgr Bogusława Czubiniak

5

Język migowy

 mgr Zuzanna Cygan

6

Podstawy terapii zajęciowej

 mgr Urszula Lorenc

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

2

Prowadzenie terapii zajęciowej

 mgr Katarzyna Strylewicz

3

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 mgr Ryszard Adamski