Terapeuta zajęciowy

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy
Kierunek: Terapeuta zajęciowy, symbol cyfrowy 325907
Kwalifikacja: MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

 

Terapeuta zajęciowy jest osobą, która prowadzi różne  formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się ze swoimi pacjentami, motywować osoby niepełnosprawne oraz rozwiązywać trudne sytuacje życiowe. Jeśli chcesz pomagać potrzebującym kierunek ten jest właśnie dla Ciebie. 

Terapeuta zajęciowy to zawód deficytowy, na który występuje wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy, tak więc osoby poszukujące pracy w tym kierunku nie będą miały problemu z jej znalezieniem.

Program nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3. Język niemiecki zawodowy
4. Podstawy psychologii i pedagogiki
5. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
6. Język migowy      
7. Podstawy terapii zajęciowej        
8. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 
9. Prowadzenie terapii zajęciowej  
10. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
11. Praktyki zawodowe

 

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: terapeuta zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
- dokument Europass- zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
Terapeuta zajęciowy może znaleźć zatrudnienie w świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej,  zakładach opiekuńczo – leczniczych, szkołach specjalnych, oddziałach psychiatrycznych, poradniach psychologicznych, hospicjach oraz w oddziałach szpitalnych.