Technik masażysta

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Technik masażysta
Kierunek: Technik masażysta, symbol cyfrowy 325402
Kwalifikacja: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

 

Technik masażysta wykonuje masaże zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Zapotrzebowanie na tego typu usługi, jak również liczba miejsc oferujących takie świadczenia na rynku ciągle rośnie.

Program nauczania:

1.Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2.Język obcy w ochronie zdrowia
3.Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia  
4.Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
5.Język migowy
6.Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
7.Teoretyczne podstawy masażu
8.Anatomia z fizjologią   
9.Zarys fizjoterapii    
10.Zagadnienia kliniczne w masażu     

 

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik masażysta (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
- dokument Europass- zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:

Technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w szpitalu, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, hotelach i gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA lub prywatnych gabinetach masażu.