Opiekunka dziecięca

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Opiekunka dziecięca
Kierunek: Opiekunka dziecięca, symbol cyfrowy 325905
Kwalifikacja: MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

 

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

 

Program nauczania:

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
4. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
5. Język migowy
6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
7. Pielęgnacja i wychowanie dziecka
8. Opieka nad dzieckiem
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
10. Praktyki zawodowe

 

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: opiekunka dziecięca (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
- dokument Europass- zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:

Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskach domowych dzieci.