Plan zajęć 9-10.11.2019

TECHNIK ADMINISTRACJI semestr I
 
OPIEKUN MEDYCZNY semestr I
 
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY semestr I
 
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY semestr III
 
*przedmiot Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym (szkoła średnia) nie realizowali tego przedmiotu