Egzaminy zawodowe 2019 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku

Sesja czerwiec - lipiec 2019 r.

Kierunek: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - symbol cyfrowy 325509
Kwalifikacja MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Etap pisemny - 18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 12:00
czas trwania egzaminu 60 min.
Miejsce egzaminu - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, sala A 27 (II piętro)
Etap praktyczny – 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 13:00
czas trwania egzaminu 120 min.
Miejsce egzaminu –  Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, aula B 31 (III piętro)
 
Kierunek: Opiekun medyczny - symbol cyfrowy 532102
Kwalifikacja MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Etap pisemny – 18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 14:00 
czas trwania egzaminu 60 min.
Miejsce egzaminu – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, sala A 22, A 27 (II piętro)
Etap praktyczny – 23 czerwca 2019 r. - 26 czerwca 2019 r.
czas trwania egzaminu 120 min.
Miejsce egzaminu – Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
ul. Wł. Broniewskiego 15, 71-460 Szczecin, sala 105, blok 15
 

Zdający pisemny egzamin zawodowy powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty.*
 
Zdający praktyczny egzamin zawodowy powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:
- Technik BHP: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.
- Opiekun medyczny: odzież ochronną (fartuszki), obuwie zmienne.
 
Na egzamin należy zgłosić się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Opiekun medyczny - na egzamin praktyczny należy zgłosić się co najmniej 45 minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sekretariacie szkoły.
 
Każdy zdający musi posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 
 
* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.